aNIME INFO

Shin Hikari Shinwa: Palutena no Kagami

Type: ONA

Plot Summary: Anime shorts of the 3DS game "Kid Icarus: Uprising", known as "Shin Hikari Shinwa: Palutena no Kagami" in Japan. Episode 1 - Thanatos Rising Animation: Production I.G Director: Junichi Fujisaku Episode 2 - Medusa's Revenge Animation: Studio 4°C Director: Kazuto Nakazawa Episode 3 - Palutena's Revolting Dinner Animation: SHAFT Director: Akiyuki Shinbou

Genre: Adventure , Comedy , Fantasy

Released: 2012

Status:

Other name: Thanatos Rising; Medusa's Revenge; Palutena's Revolting Dinner; 新・光神話 パルテナの鏡

Shin Hikari Shinwa: Palutena no Kagami

RECENT RELEASE